Efter to intensive seminardage på konferencen Den Nordiske Træby i Trondheim 21.-23. september med fokus på, hvordan træbyen kan udvikles uden den mister sin sjæl, var der fuldt opbakning til at starte Nordisk Netværk for Træbyer fra alle de deltagende kommuner. I alt lagde 39 kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland grunden til Nordisk Netværk for Træbyer.

Netværk for Bindingsværk er det nationale træhusnetværk i Danmark og dermed en del af foreningen Den Nordiske Træby. Foreningens formål er at styrke træbyerne som kulturarv, hverdagsmiljø og turistmål. Der er nedsat en bestyrelse med repræsentanter fra hver af de nordiske bygningskulturforeninger og en kommune i hvert land. Bestyrelsen træder sammen i starten af december for at sætte gang i arbejdet.

En af de første opgaver er at få sat rammerne for netværket og tage de første spæde skridt mod en nordisk konference med fokus på træbyer i 2018. Mange træbyer har store udfordringer med alt fra delvise nedrivninger, der spolerer helheder til decideret omlægning fra træhusmiljøer til anden bebyggelse. Et vigtigt mål med konferencen i 2018 og det nystartede netværk er at styrke træbyerne gennem udveksling af erfaringer og gode idéer.

Det nationale træhusnetværk, Netværk For Bindingsværk har til formål at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre.

Du kan læse mere om Netværk for bindingsværk her. Og læse om donationen af 1 million kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal, som er blevet givet til Netværk for Bindingsværk.