Aalborg Kommune har længe gjort en ihærdig indsats for at sikre sin bygningsarv. Kommunen har en lang tradition for lokalplaner med bevaringsbestemmelser og vejledning via skitser og stilblade. Det ses bl.a. i lokalplan 3-3-035 for Holbergkvarteret i Hasseris .

Men kommunen har også lavet stilblade for ældre bygninger, herunder også anbefalinger for bindingsværk.