I juniudgaven af TRÆ er der en artikel skrevet af Søren Vadstrup om bindingsværk – før, nu og i fremtiden.

Der står bl.a. ‘vedligeholdelsen af et bindingsværkshus, skal betragtes som en helhed mellem tre fag: tømreren, der bygger selve trækonstruktionen, mureren, der udmurer (eller lerkliner) tavlene i tømmeret og maleren, der farvesætter og maler huset udvendigt. Hertil kommer tækkefolk og brolæggere til henholdvis stårtaget og pigstensbelægningen rundt om huset. Alle disse specialiteter er meget vigtige for bevarelsen af huset og den løbende vedligeholdelse af dette.’

Læs hele artiklen her

Se hele magasinet Træs arkiv her