By & Land 115 fra juni 2017 er et temanummer om bindingsværk.

Du kan læse lederen her, derud over kan du læse om ‘Bindingsværk gennem tiderne – tradition og udvikling’, ‘Bindingsværk – før, nu og i fremtiden’, ‘Helsingør tager hånd om sine bindingsværksbygninger’, ‘Alder på bindingsværk i fleretageshuse + hvad bindingsværksdetaljer fortæller’, ‘Skæbnestund for Maribos sidste hele købmandsgård’, ‘Bindingsværk som markør for landsdelene’ og ‘Netværk for Bindingsværk tilbyder nye kurser’.

Bladet udgives fire gange årligt og sendes til Landsforeningens medlemmer. Hvis du ikke er medlem, kan du købe et enkelt nummer ved at henvende dig til nanna.uhrbrand@byogland.dk